Central Police Headquarters, Victoria
Mon - Fri: 8.00 am to 4.00 pm.
Emergencies
999.
Crime Sropper
133

Communique

Kominike Lapolis

Kenny, Steven Gilbert 29an sorti Marie Jeanne Estate Praslin in formelman ganny sarze devan lakour mazistra lo Praslin pou 5 ka vol e Trespas kriminel. Sa bann ka ti ganny raporte avek lapolis pandan mwan Zen 2022 ziska Oktob 2022.

Mazistra in enpoz plizyer kondisyon serye lo sa aprezan akize, ki enkli pey lanmann. Vi ki I pann reisi akord demann lakour pou son laliberte provizwar, Sa akize In ganny rimann pou 14 zour andetansyon servis prizon.

Lakour in etablir ki sa menm akize, ki tin deza konment serten lofans an 2018 a 2019, lakour tinn ordonnen ki I pey en lanmann. I pann pey sa lanmann pandan tou sa letan alors mazistra In kondonn li 4 mwan prizon Montagne Posse.

I ekspekte repas ankor ankour le 7 Desanm pou son bann lezot ka.

En zonm 26an sorti Grand Anse Mahe in formelman ganny sarze devan lakour Mazistra pou lofans “unlawful wounding”.

Sa lensidan ti ariv Lendi le 21 Novanm 2022 Beolier apre ki sa akize tin gravman bles en garson 22 an. Mazistra in larg sa akize lo plizyer kondisyon tel ki  pey en lanmann 15mil roupi pou son laliberte provizwar,  pou pa enterfer avek temwen osi byen  konplenan dan sa ka, pou raport kord gard Port Glaud 3 fwa par semenn pou vin sinny liv lakour, pa repet okenn lofans pandan letan ki I deor lo laliberte provizwar e en restriksyon mouvman depi 5er apremidi ziska landmen 6er bomaten.

Sa akize pann kapab akord demann lakour ki fer I aprezan ganny riman prizon Montagne Posse ziska le 7 Desanm 2022 zour I espekte repas ankour.

Kominike Lapolis

 En zonm 26an sorti Au Cap i ganny arete pou lofans koz lanmor en dimoun par dray dan en fason danzare e dray en transpor lo larout piblik avek konsantrasyon nivo lalkol par lao limit ki lalwa i preski. Sa sispe in ganny anmenn ankour apremidi kot Mazistra in larg li lo serten kondisyon tel ki pey en lanmann 7mil roupi pou son laliberte provizwar, remet son paspor e kart laysens avek lakour, pa entenfer avek temwen dan sa ka e pou aparet ankour a sakfwa son ka i pase.

Viktim i en zonm 46an avek nasyonaltie Bangladeshi. In etablir ki o moman sa aksidan sa viktim ki ti drayver en konmiyon ki anmas salte, i ti pe travay avek 2 lezot koleg letan ki transpor ki sa sispe ti pe dray sorti direksyon lavil ti tap li e koz li dimal serye partou lo son lekor.

Sa viktim ti resevwar premye swen sirplas par zofisye lapolis. Lanbilans SCCA e osi lanbilans lopital ti osi reponn lapel pou lasistans dan sa ka. Sa viktim ti ganny sertifye mor sirplas par patolozis lapolis. Lapolis ti ganny alerte lo sa aksdian ver 3er 15 bomaten. En lanket in komanse dan sa ka.

Lapolis I oule egalman fer sorti, ki a oken moman I pann atas portre sa viktim avek son kominike preliminer sa aksidan. I sagrinan ki menm avek plizyer demann dan lepase pou annan respe pou fanmiy viktim ler I ariv bann aksidan ou lensidan grav, sa I kontinyen. Lapolis pe demande ki sa ki annan sa portre or dan bann group, pou annan enpe konpasyon e retir sa portre.

En garson 21an sorti Point Larue i ganny rimann andetansyon Lapolis ziska le 7 Desanm 2022 zour ki i espekte repas ankour.

Sa garson i sispe dan plizyer ka kas lakaz e vole, parmi i enn ki ti arive le 18 Novanm 2022 dan rezyon Point Larue kot i ti kas en lakaz e vol serten bizou valer enpe plis ki 150mil roupi. 

En zonm 32an sorti dan distrik Anse Aux Pins i ganny arete lo La Digue pou lofans Trafik drog ilegal.

Sa sispe ti ganny entersepte dan rezyon La Passe apre ki bann zofisye tin sispekte ki i ti pe fer serten trazaksyon ilegal. Swivan lafouy fer lo sa sispe lapolis ti dekouver dan son posesyon serten kantite sibstans ki zot prezimen i en drog ilegal.  

Lanket i an progre dan sa ka pou ki sa sispe i ganny prosekite devan lakour.

Kominike Lapolis

Mazistra in rimann en zonm 32an sorti Petit Paris, pou 14 zour andetansyon Lapolis ankoneksyon avek en ka vol an servan vyolans. Sa ka ti ganny raporte avek lapolis le 23 Oktob 2022 apre ki en msye Endyen ti ganny atake e vole serten sonm larzan ki ti dan son posesyon Parson Estate, Petit Paris. Sa sispe pou re pas ankour le 1 Desanm 2022.

Kominike Lapolis

En garson 19an in admit lopital Sesel e son kondisyon in ganny dekrir koman stab anrezilta en aksidan yer tar apremidi, Anse Gaulette, Baie Lazare.

Sa ki In kapab ganny etablir se ki pandan ki en bis Sptc ti pe fer ayer pou vire dan en lale Anse Gaulette, en scooter ki ti pe fer direksyon Lazare Picault ti perdi kontrol apre ki i tin sey fer mannev pou say sa bis. I pann reisi e anrezilta in tap avek sa bis kot in koz domaz.

Lapolis ti ganny alerte lo sa aksidan ver 6er diswar.En lanket in komanse dan sa ka.

kominike Lapolis

Sa msye Alman 69an In yer ganny retrouve pri dan en kap ros Anse Maron avek bokou dimal lo plizyer parti son lekor.

Sete en gid ki a sa letan ti pe pas dan sa landwa avek en group kliyan ki ti apersevwar sa msye kot I tin pri dan en kap ros e i ti rod lasistans lapolis. Sa loperasyon resers ti pran enpe plis ki 3erdtan kin enkli pou retir sa msye e transport li dan bato ziska La Passe kot I ti answit ganny transporte lopital Logan pou swen medikal avan ganny transfer lopital Sesel kot in admit.Son kondisyon in ganny dekrir koman stab.

An ki konsern sa 4 viziter ki tin perdi, in etablir ki pandan letan ki zot ti pe osi vin ede pou rod zot koleg sa msye Alman ki tin perdi, zot in osi perdi larout lo Trail.Sete zofisye ki ti angaze dan sa lopearsyon resers ki ti asiste zot e plitar retourn avek zot kot zot destinasyon.

Mazistra I rimann en zonm apre ki I pann kapab satisfer demann lakour pou son laliberte provizwar.

En zonm 44an sorti dan distrik Anse Aux Pins in formelman ganny sarze devan lakour mazistra ozordi pou lofans kas lakaz e vole, e pou vole dan en lakaz  Fore Noire dan distrik Mont Fleuri le 13 Oktob 2022.

Mazistra tin enpoz serten kondisyon lo sa akize tel ki en kosyon 8mil roupi ki I ti pou bezwen peye pou son laliberte provizwar, sinny  liv lakour 2 fwa par semenn kot kordgard Anse Aux Pins e pou pa ganny sarze pou okenn lofans pandan letan ki I deor lo laliberte provizwar. Sa akize pann reisi akord demann lakour ki fer I aprezan ganny riman.

En drayver bis Sptc in ganny gravman blese e en sispe in ganny arete.

Rapor preliminer ki lapolis in ranmase sa drayver bis en zonm 44an sorti Mont Buxton ki ti pe fer larout  Union Vale. Sa sispe zonm aze 55an sorti Mont Buxton tin ganny demande par drayver bis pou debarke an relasyon avek en problenm konsernan peyman tiket.

Pandan ki i ti pe debarke, sa sispe ti bles sa drayver deryer son ledo avek en kouto ki ti dan son posesyon apre taye. En group zofisye lapolis ki ti deza dan sa zanmerant ti temway sa lensidan kot zot ti reisi aret sa sispe sirplas. Sa drayver bis ti ganny transporte lopital Sesel pou swen medikal.

About

The police force in the Seychelles is a national body which falls under the control of the National Commissioner of Police, who is appointed by the President subject to the approval of the National Assembly....

Contacts

Police Headquarters, P.O Box 46, Victoria, Mahe, Seychelles

Email us on:
info@police.gov.sc

Contact
Phone: 4288000


Privacy Policy

All press release and communique on this website is copyrighted content from the Seychelles Nation, Today newspaper and The Seychelles Police force.

Cookie Policy →