Central Police Headquarters, Victoria
Mon - Fri: 8.00 am to 4.00 pm.
Emergencies
999.
Crime Sropper
133

News & Events

Mesaz Lannen par Komisyoner Lapolis

Ratings
(0)

Apre ki mon tin pran sarz Lofis Komisyoner Lapolis sa Lannen, mon ti fer en serman ki mon pou anmenn en diferans dan sa lafors. Mon ti dir ki nou pou amelyor nou nivo servis, pou kre en lot zimaz  dan lafason ki manm piblik I vwar lapolis, pou anforsi prezans polisye lo semen e dan kominote, kre lantrenman pou tou zofisye parmi lezot.

Lo sa dernyen zour lannen, mon kapab dir ki koman en tim nou’n akonpli bokou. I ankor annan bokou pou fer, me sa ki enportan, se ki nou pe bouze, pti pa par pti pa nou pou al lwen. Ozordi nou vwar manm piblik ki pe apresye louvraz lapolis, zot konfyans dan nou lafors pe monte, konplent kont nou bann zofisye pe diminyen, nivo prezans lapolis koman en tim in ogmante.

Koman bann polisye, zot merit santi zot fyer e pare pou fer plis ankor.  I pa fasil, me nou bezwen annan sa komitman personel e lwayote anver nou lorganizasyon e  direksyon Lapolis. Mon bezwen zot sipor plis ki zanmen, kwa lo nivo ekzekitiv ou lo pli ba pou nou akonpli nou rev. Ozordi mon kapab dir 90% zofisye pe donn zot tou, parkont I reste sa 10% ki zot performans pa la oter. Zot menm ki abiz konze dokter, apre kat zour repo zot al kot dokter e  sa I paraliz louvraz stasyon, bann ki fer larogans avek manm piblik pou Sali nou zimaz, bann ki kontinyelman servi lalkol e lezot sibstans ler zot pe travay e menm frekant bann gento e bann ki enplike dan koripsyon. Lafors in donn zot ase letan pou refer zot lekor e  pou vin zwenn nivo sa mazorite. Mon mesaz pou zot sa pti group an 2022, se mazinen si zot vreman anvi en karyer dan lafors lapolis.

La ki 2021 pe terminen e nou pe al lo 2022, mon oule senserman remersye tou zofisye e manm sivilyen dan lapolis kin donn mwan sa sipor pou lannen 2021. Mon prankont travay mon de depite, direkter zeneral pou ladministrasyon e Resours imen e son bann travayer, nou Kontroler finansyel e son travayer, bann komandan rezyon e lo nivo stasyon ki pa ankor ni menm zour repo pou plizyer zour, bann komandan e zofisye ansarz bann seksyon, tou polisye e sivilyen, mersi. Pou mon sekretayat, mon sekreter e lasistan Personel ki nou a reste koman en tim e delivre pou sa lannen 2022.

Mon oule ki zot pas en mesaz for avek zot fanmir pou dir zot mersi pou konpran ki zot louvraz pa fasil. Pou zot ki bezwen abadonn zot zanfan pou travay lanwit, lo zil, nou apresye zot komitman.

Kovid I ankor en defi pou pei e nou lorganizasyon In osi ganny frape. Nou’n perdi koleg, I annan aktyelman plizyer zofisye ki pozitiv e zot lo karantenn lakaz, manm lafors pran swen avek zot lekor, Pratik bann bann fason sanniter ler zot pe travay, reste dan zot mask e met legan ler I fodre, lav zot lanmen souvan. Annou koup sa lasenn transmisyon. Mazin byen nou pe vwar en gran logmantasyon lo nivo nasyonal dan bann ka raporte e pa les zot vin enn sa prosen viktim.

Anmiz byen pou sa nouvo lannen 2022, fer bann bon refleksyon, e ansanm nou a fer nou Lafors Lapolis progrese.

Bonnn Fet Lannen

About

The police force in the Seychelles is a national body which falls under the control of the National Commissioner of Police, who is appointed by the President subject to the approval of the National Assembly....

Contacts

Police Headquarters, P.O Box 46, Victoria, Mahe, Seychelles

Email us on:
info@police.gov.sc

Contact
Phone: 4288000


Privacy Policy

All press release and communique on this website is copyrighted content from the Seychelles Nation, Today newspaper and The Seychelles Police force.

Cookie Policy →