Central Police Headquarters, Victoria
Mon - Fri: 8.00 am to 4.00 pm.
Emergencies
999.
Crime Sropper
133

Communique

Festival Kreol 2017 - Pyeton ek drayver pe ganny demande pour pran zot responsabilite lo larout

Ratings
(0)

Manm piblik pe ganny demande pour pran zot responsabilite e swiv bann direktiv ek regilasyon ki’n ganny mete par lotorite lapolis pour fer ki sa enn selebrasyon Festival Kreol i deroul dan lord ek lape.

Bann organizater pe fer plizyer rankont pandan sa semenn pour ki 32enm Festival Kreol i vin en sikse e pandan en rankont ki ti fer yer asistan sirentandan (AS) Antoine Denousse, ki responsab seksyon trafik dan lapolis, ti donn detay lo laspe parking, larout pour louvertir ofisyel e osi laserenad.

I ti dir ki pandan gran louvertir ofisyel ki pe fer dan car park Sant Konferans Enternasyonal (ICCS) Vandredi le 20 Oktob aparti 7er diswar napa okenn transpor ki annan dwra antre e park dan parking ICCS.

«Tou bann parking ki annan dan zalantour ICCS pou disponib sa zour tel ki parking IDC, ansyen children’s playground, car park Stad Popiler e kot Amusement Centre,» Msye Denousse ti dir.

I ti dir ki semen pou fermen depandan lo lakantite dimoun ki annan e i pe demann manm piblik pour servi bann parking e evite met transpor lo trotwar.

«Pour louvertir sa bout semen devan ICCS ki antre dan ansyen children’s playground e osi sa bout ki sorti dan sa nouvo by-pass pou ganny fermen dapre nesesite,» i ti dir.

Pour laserenad enternasyonal ki pou konmans kot car park IDC i ti dir ki semen pou fermen dapre kot bann flot i sitiye.

«Pour konmanse nou pou ferm semen Bois De Rose totalman depi kot ron pwen Palais des Sports ziska kot ron pwen Le Chantier. Anmezir flot i desann e i ariv kot ron pwen Le Chantier, trafik sorti Mont Fleuri pou ganny bloke dan krwaze Bel Eau e transpor pa pou monte lo Laveni Senk Zen,» i ti dir.

 

Letan flot in ariv lo semen Francis Rachel, semen Bois De Rose pou ouver e pou annan sirkilasyon lo Laveni Senk Zen.

«Kan flot in ariv lo Laveni Lendepandans, semen ki pas kot Peace park pou fermen e osi Manglier Street avan ki laserenad i al fini dan Freedom Square. Anmezir ki flot i fini pase, sa bann semen pou reouver pour trafik sirkile,» i ti dir.

Lapolis pe demann bann drayver pour korpere pour fer ki napa gran blokaz trafik dan lavil pandan sa bann zour.

AS Denousse in dir ki pou annan prezans lapolis lo semen pandan sa bann zour aktivite Festival Kreol pour sofgard lavi bann sitwayen e evite ki i annan okenn lensidan.

«Nou pe dekouraz dravyer pour fer vites e konsonm lalkol e bann pyeton fodre osi servi byen semen e evite konsonm lalkol kot i kapab koz bann aksidan. Nou swete ki napa okenn aksidan pandan sa bann zour aktivite e ki tou keksoz i deroul byen dan lape,» i ti dir.

AS Denousse ti osi met lanfaz pour bann sitwayen pran responsabilte kot lakour pour sofgard zot propriyete pour ki napa okenn vol ki arive.

About

The police force in the Seychelles is a national body which falls under the control of the National Commissioner of Police, who is appointed by the President subject to the approval of the National Assembly....

Contacts

Police Headquarters, P.O Box 46, Victoria, Mahe, Seychelles

Email us on:
info@police.gov.sc

Contact
Phone: 4288000


Privacy Policy

All press release and communique on this website is copyrighted content from the Seychelles Nation, Today newspaper and The Seychelles Police force.

Cookie Policy →